"Aceasta este inca o poveste despre... O Asociatie ce acuma este... Pentru Ea s-a pus din 2013 cuvant... In timp ce cluburile vechi intra-n pamant..."
Prima zvacnire din adancuri a fost proiectul nostru de suflet, al membrilor fondatori AMT, care pe la 2008 am "faurit" ghidul online de informare si educatie montana, TuristMania.ro.
Citeste mai mult

Statut

Capitolul I. Membrii fondatori, denumirea, sediul, forma juridica si durata asociatiei

Art. 1. Subsemnatii:

1. NICA IULIAN-MIRCEA, cetatean roman, nascut la data de 31.07.19XX, in Iasi, domiciliat in Iasi, judet Iasi, str. Vitejilor, nr. 9, bl. SD6, et. 8, ap. 1, identificat cu CI, seria XX, nr. XXXXXX, eliberata de catre SPCLEP Iasi, la data de 13.08.2013, CNP 17907312212XX;

2. NICA VALENTIN, cetatean roman, nascut la data de 21.01.19XX, in Iasi, domiciliat in Iasi, judet Iasi, b-dul Nicolae Iorga, nr. 32A, bl. G4, sc. B, ap. 89/93, identificat cu CI, seria XX, nr. XXXXXX, eliberata de catre SPCLEP Iasi, la data de 18.03.2008, CNP 18101212267XX;

3. HOLERCA ARGENTINA, cetatean roman, nascuta la data de 17.06.19XX, in Iasi, domiciliata in Iasi, judet Iasi, str. Vitejilor, nr. 9, bl. SD6, et. 8, ap. 1, identificata cu CI, seria XX, nr. XXXXXX, eliberata de catre SPCLEP Iasi, la data de 12.01.2012, CNP 25506172211XX.

In calitate de membri fondatori ai Asociatiei, in conformitate cu O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare, am hotarat in unanimitate asocierea si crearea Asociatiei Montane Turistmania (AMT), in conditiile stabilite in prezentul statut:

Art. 2. Denumirea asociatiei va fi "ASOCIATIA MONTANA TURISTMANIA (AMT)", potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 128093/17.09.2013, eliberata de catre Ministerul Justitiei - Serviciul Comunicare si Relatii Publice. Denumirea mentionata anterior si/sau sigla asociatiei vor fi utilizate in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile sau orice alte documente emise de asociatie.

Art. 3. Sediul ASOCIATIEI MONTANE TURISTMANIA (AMT) este situat in Iasi, judet Iasi, str. Vitejilor, nr. 9, bl. SD6, et. 8, ap. 1. Intrunirile asociatiei nu se vor desfasura la sediul mentionat, ci in locatii stabilite ulterior, in functie de natura intrunirilor si de numarul de persoane participante. Adresa poate fi schimbata prin decizia Consiliului Director.

Art. 5. Asociatia are steag, emblema, sigla, ecuson, fanion, antet, stampila proprie, casuta postala, revista de specialitate, pagina de internet, adresa de e-mail si legitimatii de membru.

Art. 6. Asociatia are urmatorul motto: "Locul vostru e aici langa noi" si este inscris pe insemnele asociatiei.

Art. 7. Culorile asociatiei sunt galben si negru.

Art. 8. ASOCIATIA MONTANA TURISTMANIA (AMT) este persoana juridica de drept privat constituita in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, completata si modificata prin OG nr. 37/2003 si Legea nr. 246/2005. Este autonoma, non-guvernamentala si nu are scopuri politice sau patrimoniale si se constituie in mod voluntar de catre membrii fondatori, pe baza liberului consimtamant si nu e subventionata de la buget.

Art. 9. ASOCIATIA MONTANA TURISTMANIA (AMT) isi incepe activitatea la data inregistrarii sale de catre organele legale din Romania si functioneaza pe termen nelimitat.

Capitolul II. Scopul, obiectivele si activitatile asociatiei

Art. 10. ASOCIATIA MONTANA TURISTMANIA (AMT) este o asociatie non-profit, infiintata cu scopul de a promova activitatile cu caracter montan, de a creste potentialul turistic al zonelor montane din Romania, precum si de a ocroti fauna si flora montana.

Art. 11. Pentru realizarea scopului declarat, in limita resurselor umane si financiare pe care le poseda, ASOCIATIA MONTANA TURISTMANIA (AMT) isi propune intreprinderea urmatoarelor obiective si activitati:

* Promovarea activitatilor montane (drumetie, alpinism, escalada, cicloturism, schi, precum si orice activitati si sporturi montane);
* Organizarea de drumetii, competitii, tabere si expeditii, in tara si strainatate;
* Construirea, instalarea, intretinerea refugiilor si a cabanelor de munte, respectand legislatia romana in vigoare;
* Marcarea, remarcarea si trasarea de noi trasee turistice;
* Organizarea si participarea la actiuni de salvare si prevenire a accidentelor montane cu persoane specializate din cadrul asociatiei;
* Organizarea si participarea la competitii sportive cu specific montan;
* Colaborarea cu persoane, institutii sau organizatii care au obiective identice sau asemanatoare;
* Cresterea potentialului turistic al zonelor montane din Romania;
* Ocrotirea florei montane, a faunei montane, a monumentelor naturii, a rezervatiilor naturale si a parcurilor nationale;
* Educarea populatiei in sensul respectarii patrimoniului ecologic montan;
* Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, bannere, ghiduri, harti, pagini web, albume foto, programe informatice si alte materiale informative si de promovare;
* Organizarea si participarea la cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, intruniri, simpozioane, forumuri, potrivit legii;
* Organizarea de manifestatii publice (festivaluri, marsuri s.a.) precum si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
* Infiintarea de biblioteci si arhive foto, video, audio cu tematica montana;
* Popularizarea activitatii asociatiei prin mijloace mass-media (presa, radio, tv, internet, bloguri, websiteuri) si colaborarea cu acestea;
* Sprijin acordat membrilor asociatiei in vederea dotarii cu echipament corespunzator drumetiilor/expeditiilor/competitiilor;
* Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate de domeniul de activitate al asociatiei;
* Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate;
* Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.

Capitolul III. Patrimoniul asociatiei

Art. 12. Patrimoniul ASOCIATIEI MONTANE TURISTMANIA (AMT) la fondare este de XXXX RON - in numerar - provenit din aporturile membrilor fondatori. Pe durata de functionare, patrimoniul asociatiei se va completa cu:

* Cotizatiile membrilor asociatiei;
* Taxele de inscriere a noilor membri potrivit hotararii Adunarii Generale;
* Dobanzile acordate de societatile bancare asupra disponibilitatilor existente in conturile bancare;
* Dividentele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
* Donatii in conditiile legii;
* Sponsorizari;
* Venituri realizate din activitati economice directe, in conditiile legii.

Art. 13. Fondurile asociatiei vor fi utilizate numai pentru sustinerea si extinderea activitatilor ce formeaza scopul asociatiei.

Art. 14. Fondurile asociatiei nu pot avea alta destinatie decat cea conforma cu prezentul statut, orice plati efectuate sub forma de retributii fiind justificate de activitatea in cadrul asociatiei. De asemenea cheltuielile legate de dotarea tehnico-materiala trebuie sa fie conforme cu statutul asociatiei.

Art. 15. Asociatia va putea participa la constituirea unor societati comerciale - singura sau prin asociere - cu conditia ca sumele provenite din dividentele acestor societati sa alimenteze patrimoniul propriu.

Capitolul IV. Membrii asociatiei, dobandirea calitatii de membru

Art. 16. Calitatea de membru al asociatiei poate fi obtinuta de orice persoana fizica, care a implinit varsta de 18 ani, cu domiciliul stabil in Romania, care isi exprima atasamentul fata de asociatie, recunosc si respecta statutul si regulamentul intern.
Art. 17. Obtinerea calitatii de membru nu este conditionata de nationalitate, sex, convingerile politice, religioase sau etnice, nivelul de pregatire sau ocupatia candidatilor, daca acestea nu contravin scopurilor si obiectivelor activitatii asociatiei si nu aduc atingere demnitatii persoanelor ce activeaza in asociatie.

Art. 18. Calitatea de membru este personala, inalienabila si netransmisibila succesorilor acestuia.

Art. 19. Calitatea de membru va fi dobandita cu 75% de voturi pentru, luate prin vot exprimat al intregului Consiliu Director. In cazul in care cererea nu este aprobata, solicitantului i se va face cunoscut in scris motivul, avand dreptul de a solicita reexaminarea cererii precum si dreptul de a formula o noua cerere privind dobandirea calitatii de membru.

Art. 20. ASOCIATIA MONTANA TURISTMANIA (AMT) admite urmatoarele categorii de membri: membri fondatori, membri activi, membri aspiranti si membri de onoare. Pentru realizarea scopului, asociatia poate avea colaboratori voluntari si personal angajat potrivit legislatiei muncii.

Art. 21. Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la constituirea patrimoniului initial al asociatiei si la infiintarea acesteia, figurand ca atare in actele de constituire.

Art. 22. Membrii activi sunt acele persoane confirmate de catre Adunarea Generala a asociatiei.

Art. 23. Membrii aspiranti sunt persoanele care recunosc prezentul statut, pe baza unei cereri scrise, aprobata de Consiliul Director al asociatiei, care achita taxa de inscriere; dupa o perioada de proba de un an de activitate i se poate acorda calitatea de membru activ de catre Adunarea Generala a asociatiei.

Art. 24. Membrii de onoare ai asociatiei. Acest titlu se atribuie de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director unor personalitati din tara si de peste hotare care au intretinut sau intretin relatii de prietenie sau colaborare cu asociatia; de asemenea, pot primi acest titlu, fostii membri activi care in decursul activitatii lor au facut sa creasca prestigiul asociatiei si s-au retras oficial din motive obiective.

Art. 25. Persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani si doresc sa devina membri, o pot face numai cu acordul scris al parintilor sau tutorelui legal, acord care se da anual pana la implinirea varstei de 18 ani.

Art. 26. Toti membrii vor plati asociatiei o taxa de inscriere nereturnabila, in momentul depunerii cererii de inscriere, iar dupa dobandirea calitatii de membru o cotizatie anuala (conform cap. VI).

Art. 27. Fiecarui membru i se va elibera o legitimatie de catre conducerea executiva a asociatiei care se vizeaza anual.

Art. 28. Membrii asociatiei care se disting in activitate pot fi stimulati prin:

* Evidentierea in mass-media sau in fata colectivului;
* Prioritati in acordarea facilitatilor;
* Premii banesti sau stimulente materiale.

Capitolul V. Drepturile si indatoririle membrilor

Art. 29. Toti membrii asociatiei, indiferent de pozitia ce o ocupa in structura organizatorica, au drepturi egale; obligatiile decurg din calitatea de membru al asociatiei si din calitatea functiilor in care au fost alesi sau numiti.

Art. 30. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

* Sa participe la adunarile generale, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterea problemelor care intereseaza domeniul sau bunul mers al asociatiei;
* Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei (cu exceptia membrilor aspiranti si de onoare);
* Sa semnaleze asociatiei problemele care privesc scopul si obiectivele asociatiei, in vederea promovarii si apararii acestora;
* Sa initieze si sa participe la actiunile organizate de catre asociatie;
* Sa aiba acces la bazele de date ale asociatiei;
* Sa se retraga din asociatie;
* Sa isi exprime votul, daca este cazul;
* Sa faca propuneri privitor la activitatea asociatiei si folosirea fondurilor stranse si activitatea organelor de conducere;
* Sa beneficieze de celelalte avantaje oferite de asociatie membrilor sai;
* Sa utilizeze mijloacele de informare ale asociatiei, precum si sa beneficieze de facilitatile puse la dispozitie de aceasta in vederea atingerii obiectivelor;
* Sa primeasca sprijin moral si asistenta din partea asociatiei in cazuri exceptionale (boala, accident, incendii, decesul sau boala grava a unui membru de familie).

Art. 31. Pentru a beneficia de drepturi in cadrul ASOCIATIEI MONTANE TURISTMANIA (AMT), toti membrii, cu exceptia membrilor onorifici, au obligatia de a plati la zi cotizatia anuala.

Art. 32. Membri asociatiei sunt datori:

* Sa respecte statutul, regulamentul interior, hotararile organelor de conducere ale asociatiei si sa dea tot sprijinul pentru indeplinirea obiectivelor asociatiei;
* Sa nu prejudicieze moral si material asociatia prin comportament necorespunzator;
* Sa trateze cu respect pe oricare membru al asociatiei, eventualele divergente intre membrii asociatiei solutionandu-se prin Consiliul Director;
* Sa participe la adunarile generale si/sau la sedintele Consiliului Director, dupa caz;
* Sa sprijine material si moral asociatia;
* Sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala proprie sau a a altor membri, prin activitatile desfasurate;
* Sa previna aparitia oricaror situatii care ar putea sa puna in pericol viata unor persoane, bunurile asociatiei, mediul inconjurator etc.;
* Sa respecte regulile ecologice si sa nu aduca prejudicii mediului montan;
* Sa contribuie la baza de date a asociatiei;
* Sa notifice orice modificari privind datele personale;
* Sa actioneze in vederea cresterii prestigiului asociatiei;
* Sa nu transmita informatii confidentiale din cadrul asociatiei, informatii ce pot fi folosite de persoane din afara asociatiei;
* Sa intretina in stare corespunzatoare echipamentul colectiv si alte bunuri ale asociatiei;
* Sa instiinteze Consiliul Director imediat ce observa existenta unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri de orice natura;
* Sa intervina de urgenta, atunci cand situatia o impune, pentru evitarea producerii unui prejudiciu asupra asociatiei;
* Sa isi plateasca cotizatia (conform cap. VI).

Capitolul VI. Cotizatia

Art. 33. Taxa de inscriere si cotizatia se stabilesc, in Adunarea Generala.

* Cotizatia se plateste lunar/trimestrial/semestrial/anual;
* Elevii, studentii, pensionarii si somerii platesc 1/2 din cuantumul cotizatiei;
* Membri de onoare sunt scutiti de obligatia platii cotizatiei;
* Consiliul Director, poate hotari in mod exceptional, pentru o perioada limitata, scutirea de achitarea cotizatiei, pentru membri aflati in situatii deosebite.

Capitolul VII. Pierderea calitatii de membru

Art. 34. Calitatea de membru al asociatiei se pierde prin retragere, excludere, deces sau incetarea existentei persoanei juridice.

Art. 35. Hotararea de retragere este oricand la latitudinea oricarui membru si se face printr-o declaratie scrisa adresata Consiliului Director.

Art. 36. Excluderea unui membru opereaza numai pe baza hotararii adoptate cu majoritate calificata de 2/3 a Adunarii Generale a asociatiei.

Art. 37. Excluderea este propusa de catre Consiliul Director; la baza excluderii pot sta:

* Incalcari grave ale intereselor asociatiei, ale hotararilor sau dispozitiilor organice de conducere;
* Provocarea de conflicte;
* Alterarea prestigiului asociatiei;
* Neplata cotizatiei dupa doua somatii;
* Alte fapte care nu sunt compatibile cu statutul asociatiei.

Art. 38. Hotararea de excludere poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicarea scrisa (data postei), in forma scrisa catre Consiliul Director al asociatiei. Decizia Consiliului Director va fi supusa confirmarii Adunarii Generale a asociatiei.

Art. 39. Odata exclusa, o persoana poate deveni din nou membru al asociatiei, dupa cel putin doi ani de la data excluderii, parcurgand stagiul de membru aspirant.

Art. 40. Incetarea calitatii de membru atrage automat incetarea oricaror imputerniciri, functii sau alte calitati conferite in calitate de membru. Membrii exclusi sau retrasi din asociatie nu pot pretinde restituirea contributiei lor materiale la patrimoniul asociatiei.

Capitolul VIII. Organizarea si functionarea asociatiei

Art. 41. Pentru coordonarea activitatilor si realizarea scopului ASOCIATIEI MONTANE TURISTMANIA (AMT), precum si pentru administrarea patrimoniului sau, se constituie urmatoarele organe:

a. Adunarea Generala;
b. Consiliul Director.

Art. 42. Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor asociatiei. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an, si are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

Art. 43. Adunarea Generala Anuala are loc anual, si se convoaca de catre Consiliul Director cu 30 de zile inainte de data desfasurarii.

Art. 44. Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata in mod exceptional de Consiliul Director cu minimum 7 zile inainte sau la cererea motivata in scris si semnata de cel putin jumatate din numarul membrilor cu drept de vot ai asociatiei.
......................................................................................................................

Art. 46. Adunarea Generala ia hotarari in limitele legii, actului constitutiv si statutului, care sunt obligatorii pentru toti membrii sai, chiar a celor care au absentat sau au votat impotriva.

Art. 47. Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot secret cu majoritate simpla (50%+1) a cel putin 2/3 din membrii cu drept de vot ai asociatiei. In cazul neindeplinirii acestor conditii, Adunarea Generala se convoaca din nou in termen de 7 zile, iar hotararile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti.

Art. 48. Consiliul Director al asociatiei este ales de Adunarea Generala si este compus din 3 persoane si anume: Presedinte, Vicepresedinte, Secretar.

Art. 49. Consiliul Director la infiintarea asociatiei are urmatoarea componenta:

Presedinte - NICA IULIAN-MIRCEA
Vicepresedinte - NICA VALENTIN
Secretar - HOLERCA ARGENTINA

Art. 50. Consiliul Director se intruneste cel putin o data la 3 luni si este statutar cand participa cel putin 2/3 din membrii sai, iar deciziile se iau cu majoritate simpla. In caz de egalitate, hotarator este votul Presedintelui.

Art. 51. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
.........................................................................................................................

Capitolul XI. Mijloace materiale si financiare

Art. 70. Mijloace materiale si financiare ale asociatiei pot fi urmatoarele:

a. Mijloace materiale: imobile, cladiri, baze, terenuri si diverse materiale, autovehicule, utilaje si echipamente de sport si agrement, aparatura tehnica si electrocasnica, masini de birou;
b. Mijloace financiare: bani in numerar - lei sau valuta - CEC-uri bancare, carti de credit, actiuni, parti sociale etc.

Art. 71. Asociatia realizeaza venituri si efectueaza cheltuieli pe baza bugetului de venituri si cheltuieli.

Art. 72. Sursele de venituri sunt:

* Cotizatii si taxe anuale de participare;
* Taxe de legitimare;
* Incasari din vanzarea biletelor de intrare la manifestarile asociatiei;
* Cota-parte din incasarile manifestatiilor organizate in colaborare;
* Incasari din prestari de servicii, drepturi de televiziune;
* Sume obtinute din donatii, sponsorizari sau legate;
* Sume realizate din participarea la activitati specifice organizate in strainatate;
* Sume primite ca urmare a conventiilor incheiate cu organizatii de intrajutorare;
* Sume obtinute din activitati editoriale proprii (ziare, calendare, reviste, postere, carti, albume, pliante, tricouri, esarfe, drapele, ecusoane, fanioane etc.);
* Dividendele societatilor comerciale infiintate de catre asociatie;
* Venituri realizate din activitati economice directe;
* Resurse atrase de la bugetul statului si/sau bugetul local.

Art. 73. Destinatiile cheltuielilor sunt:

* Salarii, adaosuri, sau sporuri la salarii, indemnizatii si premii;
* Impozite, contributii pentru asigurarile sociale, indemnizatii de somaj etc.;
* Procurari de bunuri mobile si imobile, obiecte de inventar etc.;
* Procurari de produse si rechizite de birou;
* Achitarea serviciilor catre prestatori (chirii, energie electrica, termica, gaze etc.);
* Diurne de deplasare, cheltuieli de cazare si masa, transport in interes de serviciu;
* Cursuri de formare si perfectionare;
* Procurarea de echipamente specifice;
* Reparatii cladiri, materiale, echipamente;
* Carburanti, lubrifianti, piese de schimb;
* Asistenta medicala si medicamente;
* Asistenta sociala;
* Alte cheltuieli.

Art. 74. Excedentele bugetare se vor destina crearii urmatoarelor fonduri:

a. Fondul de rezerva;
b. Fondul de dezvoltare;
c. Fondul de sprijin si ajutor social.

Art. 75. Cheltuirea acestor fonduri efectuandu-se prin mijlocirea bugetului, dupa cum urmeaza:

Fondul de rezerva - pentru acoperirea deficitelor bugetare provocate din cauze de forta majora sau caz fortuit;

Fondul de dezvoltare - pentru investitii, participarea cu capital pentru constituirea de societati comerciale proprii, participarea in calitate de asociat ori actionar in cadrul unor societati comerciale in conditiile legii;

Fondul de sprijin si ajutor social - pentru ajutorarea in caz de stricta necesitate a persoanelor care au activat sau care activeaza in asociatie, ori a membrilor familiilor acestora.
........................................................................................................................

Capitolul XIII. Sanctiuni

Art. 81. Membrilor asociatiei care incalca prevederile regulamentului de ordine interioara, ale statutului, normele de comportare civilizata in timpul activitatilor desfasurate ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, asociatiei li se aplica una din urmatoarele sanctiuni:

* Avertisment;
* Excludere provizorie pe perioada determinata, dar nu mai mult de un an;
* Excludere definitiva.

Art. 82. Alte detalii privind sanctiunile se stabilesc prin Regulamentul Intern.
......................................................................................................................

Capitolul XV. Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 90. Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a ASOCIATIEI MONTANE TURISTMANIA (AMT), modificarea sau completarea lui urmand sa se faca numai in forma scrisa si cu respectarea reglementarilor legale si a celor prezente in acest statut.

Art. 91. Litigiile aparute intre asociatie si membrii sai sau intre asociatie si alte persoane fizice sau juridice vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor competente potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 92. Asociatia recunoaste statutul altor asociatii similare, urmand, in functie de obiectivele ce si le propune, a se afilia acestora si a le aplica regulamentele cu caracter general adaptate la conditiile specifice asociatiei.

Art. 93. Statutul in forma actuala a fost aprobat in Adunarea Generala de constituire din data de 01.11.2013, care a avut loc la Iasi, este semnat de catre membrii fondatori in 5 (cinci) exemplare originale si este atestat avocatial.